SOL·LICITUD RETORN PART PROPORCIONAL DE LA DARRERA QUOTA 2019/20